top of page

Visit Natives matkatoimiston lisä- ja erityismatkaehdot

Visit Natives on kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksymä vastuullinen matkanjärjestäjä. Näitä matkaehtoja sovelletaan kaikkiin Visit Natives matkatoimiston tuottamiin ja myymiin matkapaketteihin 1.7.2018 alkaen. Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja (YME). Niiden ohella sovellamme näitä lisä- ja erityisehtoja ryhmämatkoillamme perustuen Yleisten Matkapakettiehtojen 1.3 -kohtaan. 
 

Matkan varaaminen

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa Visit Natives matkatoimiston määrittämän ennakkovarausmaksun. Varausmaksuna peritään 350 €/hlö. Maksu erääntyy maksettavaksi viikon (7 vrk) kuluttua varauspäivästä. Matkavarauksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoitte.

Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 32 vrk ennen matkan alkua. Loppumaksu on matkahinta vähennettynä varausmaksulla (350€).

Matkan voi maksaa pankin tilisiirtona tai pankkikorteilla/ luottokorteilla PayPalin kautta. Maksupalvelulain mukaisesti veloitamme luottokortilla maksamisesta meille aiheutuvat PayPalin lisäkulut.

Matkaliput ja toimintaohjeet

Visit Natives ei myy lentolippuja vaan niiden hankkiminen on jokaisen matkustajan omalla vastuulla. Visit Natives ryhmämatkat alkavat ja loppuvat kohdemaan lentokentälle, joka mainitaan matkaohjelmassa. Visit Natives suosittelee jokaiselle matkalle ohjelmaan sopivinta reittilentoa ja ilmoittaa lentokentän, jonne asiakkaan on saavuttava matkan alkaessa. 

 

Mikäli asiakas ei osta Visit Nativesin suosittelemaa reittilentoa, niin on asiakkaan omalla vastuulla saapua kohdemaan lentokentälle  sovittuna aikana yhteiskuljetusta varten. Mikäli asiakas myöhästyy tai ei ole paikalla yhteiskuljetuksen lähtöaikana, niin asiakkaan on järjestettävä omalla kustannuksella kuljetus lentokentältä hotellille tai muuhun ohjelmassa mainittuun kokoontumispaikkaan. Matka päättyy ohjelman mukaisena päivänä ja kellonaikana samalle lentokentälle, josta matka alkoi. Mikäli asiakas ei halua palata lentokentälle matkan paluupäivänä, on asiakkaan järjestettävä muu kuljetus omalla kustannuksella sekä ilmoitettava siitä matkanjärjestäjälle. 

 

Matkavakuutus

 

Visit Natives matkatoimiston matkoille osallistuvilta asiakkailta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta, jossa on mukana peruutusturva. Matkustajan tulee varmistaa tämä omasta vakuutusyhtiöstään ja ottaa matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Koska matkat eivät sisällä vakuutus- eivätkä peruutusturvaa, kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy muun muassa peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

 

Matkatavaroiden viivästymisen, katoamisen tai vahingoittumisen varalta kehotamme matkoillemme osallistuvia hankkimaan riittävän matkavakuutussuojan. Arvokas ja matkan aikana välttämätön omaisuus, kuten henkilökohtaiset lääkkeet, maksuvälineet ja matkustusasiakirjat tulee matkustajan kuljettaa oman valvontansa alla koko matkan ajan.

 

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista, jotka eivät aiheudu matkanjärjestän toimesta. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista tai sairastumisesta.
 

Passi ja viisumit 

 

Kaikilla matkoillamme tarvitaan voimassa oleva ulkomaanpassi, jonka on oltava voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Matkustajan tulee varmistaa passin voimassaolo ja kunto. Passissa on oltava riittävästi tyhjiä sivuja mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. 

 

Myös muut matkalla mahdollisesti tarvittavat matkustusasiakirjat, kuten terveydentilaan liittyvät koronatestit tai todistukset tai mikä tahansa matkan toteuttamiseksi tarvittava lisäasiakirja, tulee matkustajan itse omalla kustannuksellaan hankkia ja/tai varmistaa asiakirjan oikeellisuus sekä voimassaolo riittävän ajoissa ennen matkan alkua.

 

Visit Natives ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, koronatestitodistusten - tai tuloksen, vanhentuneen tai rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Visit Natives ei vastaa viranomaismääräysten äkillisistä muutoksista tai viranomaismääräyksien mahdollisista ristiriitaisuuksista tai tulkintaepäselvyyksistä.

 

Asiakas on velvollinen myös huomioimaan kohdemaiden sekä kauttakulkumaiden koronavirusta (Covid19) koskevat rajoitukset sekä huolehtimaan siitä, että lennoille kirjautumista ja rajamuodollisuuksia varten tarvittavat dokumentit kuten ennakkoselvitys terveydentilasta, koronavirustestin todistus yms. vastaavat vaadittuja kriteerejä ja ovat mukana matkalla. Asiakas on itse velvollinen kattamaan mahdollisesta karanteenista aiheutuvat majoitusta, lentoja ja muita palveluita koskevat kulut. Visit Natives tiedottaa asiakasta kohdemaahan tarvittavista matka-asiakirjoista ja todistuksista. 

 

Lentokenttien mahdollisesti vaatimat koronatestit, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly matkan hintaan. Myös viisumin kustannukset ja hakeminen on asiakkaan vastuulla. 

 

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa Ulkoministeriöstä ja Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

 

Matkanjohtajan vaihtuminen ja muut muutokset

Mikäli ryhmämatkamme suomalainen matkanjohtaja  äkillisesti sairastuu tai on muuten estynyt, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös matkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Pidätämme myös oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja majoitusta. Matkanjohtajan vaihto toiseen tai muutokset ohjelmassa tai majoituksessa eivät oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen. 


Peruutusehdot
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (myös sairaustapauksissa).
Matkavakuutus on syytä ostaa ennen matkasopimukseen sitoutumista. Vakuutuksen peruutusturva yleisesti astuu voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin vakuutusmaksu on suoritettu, vaikka vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään matkan lähtöpäivä. Vakuutus- ja peruutusehdot sekä muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Peruutusehdot Visit Natives ryhmämatkoille: 

 

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- Matkavaraus on sitova. Mikäli asiakas peruu matkan ennen matkan alkua, niin matkanjärjestäjällä on oikeus  periä toimistokuluina varausmaksu 350 €/henkilö

- mikäli asiakas peruu matkan 32 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 100 % matkan hinnasta

 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa yllämainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. 

 

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa majoitusta tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Visit Natives matkatoimiston henkilökunnalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista. 

 

Matkojen toteutuminen

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YME 10.1). Visit Nativesin ryhmämatkojen minimiryhmäkoko on mainittu erikseen jokaisen matkan kohdalla erikseen matkaohjelmassa.
 

Mikäli Visit Natives peruu matkan, asiakas saa täyden maksupalautuksen poislukien mahdolliset PayPal- kulut, mikäli asiakas maksoi luottokortilla. Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkaohjelmaa ja majoitusta. 

 

Hinnanmuutokset

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai

b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

 

Matkakohteiden erityisolot 

Afrikassa olosuhteet ja elintaso eivät yleensä vastaa pohjoiseurooppalaista tasoa. Kohteissa on hyvä varautua energianjakelun ja vedensaannin katkoksiin sekä mahdollisiin syrjäisten olosuhteiden aiheuttamiin muiden palveluiden saatavuushäiriöihin. Palvelujen (mm. hotellit, ravintolat) taso ja saatavuus vaihtelevat virallisesta luokituksesta huolimatta. Hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen ei ole epätavallista ko. maassa. Visit Nativesin matkoilla vieraillaan paikallisissa kylissä ja maaseudulla, jossa asiakkaat kohtaavat eriarvoisuutta, köyhyyttä ja suuria yhteiskunnallisia eroja.  Matkalle osallistuminen edellyttää hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä sekä normaalia yleiskuntoa.

bottom of page